zaterdag 3 december 2011

Floriade 2022

In 2022 is er weer een Floriade.  Dit is elke 10 jaar, volgend jaar in Venlo.  Als je op de 77 rijdt zie je de werkzaamheden vanuit je auto. Het plaatje wat je ziet is uit 2002 toen de Floriade in de Haarlemmermeer werd gehouden. Die gemeente heeft toen € 8.000.000.=  moeten toeleggen op dit evenement. Blij dat ik daar niet meer aan mee hoefde te betalen ( vertrokken in 1999).


Nu hebben een aantal gemeenten  in Rivierenland gedacht/bedacht dat het leuk zou zijn om in 2022 de Floriade te houden in de buurt van Ommeren.(Gem. Buren) Het mag de gemeenten (ons dus) echter niets kosten en dus moet "het bedrijfsleven" er voor op draaien. Is dat niet een geweldig idee ? Zit het bedrijfsleven daarop te wachten ? Is het een kans om het rivierengebied op de kaart te zetten ? Misschien is het wel een onzinnig plan. Moeten gemeente zich hiermee n=bezig houden als ze zelf geen verantwoording willen nemen (geld insteken...)  Wie het weet mag het -hier- zeggen.


woensdag 23 november 2011

Kabel Oorlog ??

Het lijkt er wel op, een bombardement van informatie over "de toekomst" van kabel TV en andere mogelijkheden. Als ik het goed begrijp zijn er twee mogelijkheden, glasvezel en UPC.
De firma Reggefiber wil ons laten geloven dat we met glasvezelkabel 30 jaar vooruit kunnen. Als je even 30 jaar terug kijkt dan zie je dat er in die 30 jaar dingen ontwikkeld zijn die nooit voor mogelijk werden gehouden. Om nu voor de komende 30 jaar dat te garanderen is natuurlijk marketingonzin.
De glasvezelkabel wordt niet door alle aanbieders gebruikt, UPC komt ook naar ons toe om e.e.a. uit te leggen, niet duidelijk is of ze ook van glasvezel gebruik gaan maken en of dat dezelfde kabel is als die van Reggefiber. Wie het weet mag het zeggen. Keuzes maken is tegenwoordig niet echt makkelijk en ik heb het idee dat alles veel duurder wordt met dit soort "marktwerkingen".

zondag 28 augustus 2011

Verenigingsmarkt te Dodewaard 2

Een klein geel puntje voor de eerste boom. Gemeentebelangen hield een balonnenwedstrijd......


De vrijwilligers Dodewaard van de SWS zijn elk jaar druk met de overheerlijke poffertjes....


Tja, zo af en toe een buitje, moet kunnen in dit Nederlandse land. De handel wordt bedekt met wat zeilen.


zaterdag 27 augustus 2011

Verenigingsmarkt te Dodewaard

Vandaag weer de jaarlijkse verenigingsmakrt gehouden te Dodewaard. Laat wat foto's zien van enkele verenigingen of belangengroeperingen in Dodewaard. Zelf stond ik er met Dodewero, pluimvee- en konijnenfokkersvereniging.

De -nieuwe- dorpstafel Dodewaard was ook aanwezig. Wat er met de vorige geschied is was niet geheel te achterhalen. Niet gedoogd door de gemeente of zoiets......


Enkele leden van de Dorpstafel op bezoek bij de PVDA stand. Je kon daar € 4.000 NEBE Euro's besteden voor wat jij belangrijk vindt. Dat er ook een potje voor de rondweg voor De Beijer stond was natuurlijk zeer zwak. Geen De Beyer en geen rondweg met die smoes....
Ook je oude spullen of die waar voor je te oud bent geworden konden te koop worden aangeboden.


Als er een buitje lostbarst zoekt iedereen een goed heenkomen, de handelswaar van de kinderen wordt snel afgedekt. 

Jong en oud in extase voor kippen en konijnen bij onze stand.Morgen misschien wat meer foto's....donderdag 14 juli 2011

Gedogen


Er wordt tegenwoordig wat afgedoogd, een regering, een illigaal restaurant om maar eens wat te noemen. Rivierendal te Ochten doet het zo goed, voorziet in een behoefte, zitten er al weer een tijdje, hebben goed eten (we zijn er zelf ook wel eens geweest, dit bedenk ik ter plekke overigens...) dus hebben we het maar gelegaliseerd, aldus wethouder Martin Schuurman. Eigenlijk moest er iets gehandhaafd worden maar dat doet de gemeente Neder-Betuwe niet om o.m. bovenstaande redenen. Zouden er geen ambtenaren meer zijn om dingen te handhaven in onze gemeente? Dan is de beer los.....
met dank aan de Gelderlander voor het plaaike..

dinsdag 12 juli 2011

Reigershof

Maandag 11 juli j.l. is het bouwbord onthuld van het Woon Zorg Complex  aan de Reigerstraat te Opheusden.
Hieronder een drietal foto's van deze heugeljke gebeurtenis.
Oude en nieuwe bestuurders waren aanwezig bij de onthulling.


woensdag 11 mei 2011

WOZOCO Opheusden


Er wordt druk gewerkt aan de nieuwe Reigershof, het Wozoco  in Opheusden. Voorlopig zijn het alleen de grondwerkzaamheden die zichtbaar zijn. Een nieuwe riolering voor de afvoer van het hemelwater wordt nu geplaatst. Enkele foto's van deze week van de locatie.

vrijdag 29 april 2011

Nog wat Dodewaard "Dorpsplein" foto'sInmiddels al wat achterhaalde foto's van de nieuwbouw op het dorpsplein in Dodewaard. Wat hier te zien is als bodem van de nieuwbouw heeft inmiddels de eerste verdieping bereikt. Nog steeds geen idee wat voor winkels of andere nering komt in het complex wat nu gebouwd wordt. Misschien weet iemand het en wil hij/zij reageren op dit blog.

vrijdag 22 april 2011

De Beijer ja of nee??


Er was veel belangstelling voor de informatieavond op het terrein van de voormalige steenfabriek in Dodewaard. Veel vragen en misschien ook vel meer onduidelijkheid over de zaak. De gemeente ( wij dus met zijn allen)  kan voor het blok gezwt worden door provincie of "Het Rijk" , klinkt niet echt als democratisch.....misschien de rieken vast in de olie zetten??

zaterdag 26 maart 2011

Dijkbewaking Dodewaard


E: info@dijkbewaking-dodewaard.nl

KvK Midden Nederland : 52250199


Wat is Dijkbewaking Dodewaard?
Op 1 maart 2011 is de Vereniging Dijkbewaking Dodewaard opgericht.

Als belangenvereniging willen we ons sterk maken voor het behoud van De Hiensche Waard als natuurgebied en voor het woon- en leefklimaat van de burgers van Dodewaard en omgeving.

Achtergrond

De lokale en regionale overheid – gemeente Neder-Betuwe en provincie Gelderland – hebben het voornemen het terrein van de voormalige steenfabriek De Waalwaard te Dodewaard geschikt te maken voor de vestiging van zware industrie. De Waalwaard ligt middenin het Natura 2000-gebied De Hiensche Waard.


Onze visie

Als vereniging willen we gezamenlijk met burgers en openbaar bestuur signaleren, beoordelen en adviseren met betrekking tot plannen rondom De Hiensche Waard.

Woon- en leefklimaat van de bewoners van Dodewaard en omgeving vormen daarbij het uitgangspunt, alsmede behoud van rijkdom van natuur.

De uiterwaarden en dijken in Dodewaard en omgeving dienen o.i. verschoond te blijven van zware industrie.

Graag willen we ons hierbij ook richten op het meedenken in en ontwikkelen van alternatieven.


Concrete situatie

- In het kader van het project Ruimte voor de Rivier dient het milieu categorie 4-bedrijf De Beijer eind 2014 vertrokken te zijn uit Kekerdom (Millingerwaard).- De Beijer is een bedrijf op het gebied van productie, bewerking, handel en logistiek van grondstoffen (o.a. zand, grind, steen, mineralen) die worden geleverd aan de water- en wegenbouw, de betonindustrie, de recreatiemarkt, de park- en landschapsarchitectuur en de grof keramische industrie. De grondstoffen en producten worden deels aan- en afgevoerd met binnenvaartschepen (overslag) en afgevoerd met zware vrachtwagens.

Bewerking van grondstoffen vindt plaats met een breek/vergruisinstallatie.- De provincie Gelderland heeft het terrein De Waalwaard te Dodewaard aangekocht. Zij beschouwt De Waalwaard als een goed alternatief om De Beijer te hervestigen.


- De Provincie is met de gemeente Neder-Betuwe in overleg getreden om deze hervestiging te realiseren. Om het terrein van de Waalwaard geschikt te maken voor hervestiging dient het terrein te worden uitgebreid en moet er een loswal worden aangelegd. Hiervoor moeten de grenzen van het Natura 2000 gebied worden aangepast.- De huidige bestemming van De Waalwaard staat milieucategorie 3-bedrijfsvoering toe.- De huidige milieustatus van De Beijer is categorie 4.

Om de hervestiging van De Beijer te realiseren, is een bestemmingsplanwijziging nodig.- Indien de bestemmingsplanwijzing gerealiseerd wordt en hervestiging van De Beijer op De Waalwaard vindt niet plaats, behoort vestiging van een ander milieucategorie 4-bedrijf tot de reële mogelijkheden.- De bestaande vergunning voor De Waalwaard bedraagt maximaal 200 transportbewegingen (TBW) per dag (zwaar verkeer). Hiervan werd in de periode 2004 – 2010 gemiddeld 15% daadwerkelijk ingevuld (= gemiddeld 30 TBW/dag).- De bestaande vergunning voor De Beier bedraagt maximaal 400 TBW per dag (zwaar verkeer). Hiervan werd en wordt 75% daadwerkelijk ingevuld (= gemiddeld 300 TBW/dag).- Het is vooralsnog onduidelijk hoe het openbaar bestuur de afhandeling van deze verkeersstromen ziet. Zeker is dat het Natura 2000 gebied De Hiensche Waard én Dodewaard hier een onevenredige rol in zullen spelen. Mogelijk geldt dit eveneens voor de dorpskernen Wely en Hien.De gevolgen

Vestiging van De Beijer – of evt. andere zware industrie – op het terrein van de Waalwaard zal ingrijpende gevolgen hebben voor woon- en leefklimaat van de burgers en voor de natuur van de Hiensche Waard. Te denken valt daarbij aan:

- uitstoot van fijnstof en stikstofoxide;

- geluidsoverlast (breekinstallatie, overslag en zwaar verkeer);

- trillingsoverlast (zwaar verkeer);

- verkeersafhandeling (2 zware vrachtwagens per 3 minuten);

- veiligheid (onevenredige toename verkeersdruk);

- schade aan infrastructuur (zwaar verkeer);

- waardedaling onroerend goed;

- aantasting bestaande flora en fauna.

Lidmaatschap en ondersteuning

Als u onze visie en onze activiteiten onderschrijft en wilt ondersteunen, kunt u lid worden van de Vereniging Dijkbewaking Dodewaard. De contributie bedraagt

€ 15,- per jaar. Een lidmaatschap betekent het volgende:- U kunt meepraten en meedenken tijdens algemene ledenvergaderingen over de te volgen strategie;

- de vereniging dient uitgebreide en inhoudelijk correcte gezamenlijke zienswijzen en bezwaarschriften in.

- de vereniging stelt inhoudelijk correcte pro forma zienswijzen en bezwaarschriften op die ieder individueel kan aanpassen en indienen;

- U kunt gebruikmaken van onze gezamenlijke expertise en evt. externe expertise die wordt ingehuurd;

- samen staan we sterker; de vereniging kan zijn achterban krachtig vertegenwoordigen bij overheden en andere belanghebbenden.En het allerbelangrijkste: we kunnen er samen voor strijden dat zware industrie gevestigd wordt waar ze hoort, en dat rust, ruimte, woongenot en natuur hun plek en waarde behouden.Indien u lid wilt worden, kunt u een mail sturen met vermelding van uw naam, adres en woonplaats naar het bovenvermelde adres.Wanneer u geen lid wilt worden en toch de vereniging wilt ondersteunen, kunt u uiteraard een donatie doen. Ook daarvoor kunt u zich richten tot het bovenstaande mailadres.We verwelkomen u graag als lid of donateur!Namens Dijkbewaking Dodewaard,Loes van Breugel-Gerritsen

Voorlichting

vrijdag 25 maart 2011

Steenuilen in Ochten?

Zitten ze er nu wel of zitten ze er niet?  Ochten en de Neder-Betuwe zijn in de van van de Steenuil.
Hele projecten worden stilgelegd of zelfs niet in gang gezet vanwege deze beestjes. Is dit nu goed beleid of overdreven gedoe. De meningen zijn er erg over verdeeld. Zorg voor het milieu is goed doch mensen willen ook wonen en zijn eveneens onderdelen van  het milieu.

donderdag 3 maart 2011

Windmolens in de Neder-Betuwe.

Als tegenpool van Don Quichotte heeft Frits Merkensteijn uit Ochten de handschoen opgenomen om meer windmolens te krijgen in onze Neder-Betuwe.  Een goed plan of niet ?  De stroom komt gewoon aanwaaien, als je zo'n molen hebt ben je niet afhankelijk van de grote vervuiler NUON, die doodleuk een kolencentrale laat bouwen aan de -beschermde en werelderfgoed zijnde- waddenzee. Denk je er anders over? Laat het weten op het forum van Neder-Betuwe startkabel.nl of geef hier je mening.

woensdag 2 maart 2011

Verkiezingen Provinciale Staten

Vandaag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.  Ook in de Neder-Betuwe wordt gestemd. Kijken of de opkomst boven of onder het landelijk gemiddelde komt. Er zijn mensen die de provincie, of is het Provincie?, een overbodige tussenlaag vinden in ons bestuurssysteem. De regering en de gemeentebesturen zouden voldoende zijn.  Zelf denk ik dat het nuttig is dat er een laag is die niet zover staat van de mensen en het regionale gebeuren kan overzien. Als alles vanuit Den Haag zou moeten gebeuren, ik vraag me af of dat wat wordt. Die kijken vaak niet verder dan de randstad lang en breed is. Het zou trouwens  een grote verandering worden van het systeem en dat kost wat. Je kunt op je Betuwse klompen aanvoelen wie dan het gelag gaat betalen, inderdaad Jan en Nel met de pet. Aan het aantal verschillende folders welke op de mat lagen leeft het bij de lokale politiek ook niet, Provinciale Verkiezingen.

dinsdag 4 januari 2011

Vrijwilligersprijs 2010

De vrijwilligersprijs van de gemeente Neder-Betuwe is uitgereikt aan de vijftig vrijwilligers van de bussen Klaartje en Swobrik. Al ruim vijfentwintig jaar rijden vrijwillige chauffeurs speciaal voor ouderen en gehandicapten rond in de huidige gemeente Neder-Betuwe met de busjes.
Tijdens de geanimeerde nieuwjaarsreceptie in de Oude Duikenburg in Echteld werden de vrijwilligers gisteravond gehuldigd. Er was ook veel waardering voor andere genomineerden. L.A. van Denderen (77) uit Kesteren fietst al jaren op een tandem met zijn blinde plaatsgenoot Jaspersen. Corrie Timmer-Van Neerbos (80) uit Dodewaard zet zich al 62 jaar in bij Rode Kruis en Zonnebloem.

zaterdag 1 januari 2011

Stript onze gemeente?

Jewel, onze gemeente, of in ieder geval de communicatiemensen/afdeling stript. De laatste strip gaat over de verhuizing van een deel van onze ambtenaren van het paleis in Maurik (gemeente Buren) naar Ochten, waar het oude gemeentehuis van de oude gemeente Echteld beschikbaar was en is dus. De strip staat hieronder afgebeeld. Misschien herkent u enkele van de stripfiguren die hier worden afgebeeld.
klikken of de afbeelding en hij wordt wat groter...